Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 42/QĐ-UBND 10/07/2023 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của xã Hải Chính.
Lượt xem: 45
Tải về
Số: 06/TB-UBND 21/04/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I năm 2023 xã Hải Chính
Lượt xem: 53
Tải về
04/KH-UBND 02/02/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Tôn giáo năm 2022; chương trình công tác năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về
19/QĐ-UBND 13/02/2023 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công
Lượt xem: 95
Tải về
17/QĐ-UBND 08/02/2023 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách xã năm 2023
Lượt xem: 93
Tải về
66/BC- UBND 09/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 91
Tải về
01/QĐ-UBND 03/01/2023 Về việc phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu qua mạng (E- HSMT)
Lượt xem: 89
Tải về
22/TB-UBND 12/12/2022 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức xã năm 2022
Lượt xem: 83
Tải về
Số: 48/TB-UBND 14/10/2022 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III năm 2022 xã Hải Chính.
Lượt xem: 94
Tải về
Số: 72/QĐ-UBND 11/07/2022 Quyết định: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của xã Hải Chính
Lượt xem: 116
Tải về
123456