Tổng số: 62
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 07/TB-UBND 10/04/2024 Thông báo Công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Chính quý I năm 2024
Lượt xem: 13
Tải về
Số: 17/BC-UBND 29/02/2024 Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí xã Hải Chính
Lượt xem: 21
Tải về
Số:05/QĐ-UBND 12/01/2024 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công.
Lượt xem: 62
Tải về
Số: 04/QĐ-UBND 12/01/2024 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã năm 2024.
Lượt xem: 53
Tải về
Số:20/TB-UBND 16/10/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III năm 2023 xã Hải Chính
Lượt xem: 296
Tải về
9605/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Hải Chính, huyện Hải Hậu đến năm 2030
Lượt xem: 113
Tải về
03/10/2023 Bản đồ quy hoạch Giao thông - thủy lợi xã Hải chính
Lượt xem: 87
Tải về
03/10/2023 Quy hoạch chung xã Hải Chính - huyện Hải Hậu đến năm 2030
Lượt xem: 71
Tải về
Số: 42/QĐ-UBND 10/07/2023 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của xã Hải Chính.
Lượt xem: 107
Tải về
Số: 06/TB-UBND 21/04/2023 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I năm 2023 xã Hải Chính
Lượt xem: 92
Tải về
1234567