Hội đồng nhân dân xã Hải Chính khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười Một (Kỳ họp chuyên đề).
Lượt xem: 112

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2024 Hội đồng nhân dân xã Hải Chính khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười Một (Kỳ họp chuyên đề). Về dự kỳ họp có Bà: Lưu Thị Nghiêm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND huyện Hải Hậu; Ông: Đoàn Tân Châu – HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện; Ông: Bùi Tiến Hùng – HUV, Tránh thanh tra huyện Hải Hậu; Ông: Nguyễn Mạnh Lân – Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã; các ông bà trong BTV Đảng ủy; TT HĐND; LĐ UBND; UBMTTQ xã; cán bộ công chức xã; các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã về dự kỳ họp.

anh tin bai

Ông: Nguyễn Mạnh Lân – Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã khai mạc kỳ họp.

          Kỳ họp thứ Mười Một là kỳ họp chuyên đề thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương sáp nhập xã Hải Chính và xã Hải Lý vào Thị trấn Cồn thành đơn vị hành chính Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

anh tin bai

Ông: Nguyễn Hoàng Tuấn - TV Đảng ủy; Phó CT TT UBND xã trình bày tóm tắt đề án sáp nhập xã giai đoạn 2023 - 2025 và báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri; trình tờ trình về việc đề nghị tán thành chủ trương sáp nhập xã.

    Tại kỳ họp UBND xã đã tóm tắt đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hải Hậu giai đoạn 2023 – 2025. Nhằm Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị với mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao năng lực công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; từng bước hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đề án tóm tắt sắp xếp ĐVHC cấp xã: Hải Chính, Hải Lý, TT.Cồn, từng bước sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã có diện tích và quy mô dân số nhỏ nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính, đảm bảo mục tiêu chung là đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ đó tạo nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm chi ngân sách, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với tình hình và xu thế phát triển của xã hội cũng như sự chuyển đổi về phương thức quản lý, điều hành trong giai đoạn hiện nay, nhất là việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, công dân số, xã hội số. Đề án cụ thể: nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Chính (có diện tích tự nhiên là 3,47 km2, đạt 16,52% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.279 người, đạt 78,49% so với tiêu chuẩn) và xã Hải Lý (có diện tích tự nhiên là 5,94 km2, đạt 28,29% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 12.773 người, đạt 159,66% so với tiêu chuẩn) và thị trấn Cồn (có diện tích tự nhiên là 2,17 km2, đạt 15,5% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.844 người, đạt 110,55% so với tiêu chuẩn) thành ĐVHC đô thị cấp xã mới. Dự kiến tên gọi ĐVHC sau sắp xếp: Thị trấn Cồn.

          Tại kỳ họp UBND xã cũng đã báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, trong đó Tổng số cử tri trên địa bàn toàn xã là 4.136 người; số cử tri tham gia lấy ý kiến là 3.866 người (tỷ lệ 93,47%). Kết quả lấy ý kiến số cử tri đồng thuận là 3.857 người (tỷ lệ đạt 93,25%); số cử tri không đồng ý là 9 người (tỷ lệ 0,22%).

anh tin bai

Thư ký kỳ họp thông qua Nghị quyết của kỳ họp.

          Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương sáp nhập xã Hải Chính và xã Hải Lý vào Thị trấn Cồn thành đơn vị hành chính Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đạt 100%./.

Nguyễn Văn Ngọ - VHTT
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Chính
Địa chỉ : UBND xã Hải Chính - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaichinh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Mạnh Lân - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang