Những sự kiện nổi bật của xã Hải Chính năm 2018
Lượt xem: 292

Năm 2018 chun b kết thúc, cùng vi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, cán b và nhân dân xã Hi Chính tưng bng phn khi cùng chào đón mt mùa xuân mi - Xuân K Hi 2019. Nhìn li mt năm qua, trong điu kin còn gp nhiu khó khăn nhưng vi s đoàn kết, đồng lòng, n lc quyết tâm cao ca c h thng chính tr, s hưởng ng đồng thun cao ca nhân dân, xã Hi Chính đã thc hin hoàn thành thng li đạt và vượt nhiu ch tiêu quan trng. Trước thm năm mi 2019, đón xuân K Hi, cùng đim li nhng s kin ni bt xã Hi Chính năm 2018:

1. Hoàn thành đạt và vượt ch tiêu v phát trin kinh tế- xã hi:

Năm 2018 trong điu kin còn gp nhiu khó khăn do bước đầu quá trình chuyn đổi, cơ cu li sn xut nhưng vi s ch đạo đúng hướng ca Đảng y, s qun lý điu hành sáng to và có hiu qu ca UBND xã, s phi kết hp ca các ban ngành đoàn th, các xóm,  đã cơ bn đạt và vượt các ch tiêu kinh tế- xã hi. Tng sn phm bình quân đầu người đạt 45,3 triu đồng. Trong đó lĩnh vc khai thác thy sn vn là lĩnh vc mũi nhn trong phát trin kinh tế ca địa phương vi 75 phương tin khai thác /345 lao động, cho giá tr thu nhp khai thác thy sn cao nht so vi nhng năm gn đây. Nhân dân đã đầu tư xây dng thêm 48 căn nhà mi tr giá 24,2 t đồng.

2. Cơ cu kinh tế, cơ cu lao động chuyn dch đúng hướng; các ngành ngh  tiu th công nghip phát trin mnh, to thêm nhiu vic làm mi tăng thu nhp cho người lao động:

Thành lp mi thêm 2 HTX đi vào hot động bước đầu có hiu qu. Trong năm có gn 100 lao động chuyn đổi t làm mui sang các ngành ngh dch v. Đến nay toàn xã có khong 1.800/2.600 lao động chuyn đổi t làm mui sang lao động ti các công ty, xí nghip, các cơ s sn xut kinh doanh, các t nhóm th mc, th xây, KDDV…Cho thu nhp bình quân 5 triu đồng/người/tháng. Chiếm t trng thu nhp v KDDV cao nht t trước đến nay (Chiếm 35% t trng kinh tế toàn xã)

3. Văn hóa- Xã hi có bước phát trin mnh m:

Các hot động VH-TT tiếp tc phát trin, t chc ngày hi VHTT trong vòng 17 ngày (là xã t chc ngày hi có thi gian dài nht huyn) thu hút hàng ngàn lượt người v tham d, c vũ to phong trào VHVN- TDTT rng khp, phát trin thêm các b môn mi như bóng chuyn hơi n, th dc dưỡng sinh. Tham d ngày hi VH-TT ti huyn đạt kết qu cao, nht là b môn kéo co n đạt gii nht, văn ngh, lân sư rng biu din to nên thương hiu Hi Chính được nhiu báo đài và nhân dân trong, ngoài huyn đưa tin. Là xã đi đầu toàn huyn trong thc hin trit để nếp sng văn minh “Làm c, ăn c không ly phn”. Xếp loi thi đua Hi Chính là mt trong 5 xã đạt thành tích xut sc trong công tác VH-TT được UBND huyn khen thưởng.

4. Nét ni bt trong lĩnh vc giáo dc- Đào to:

Trường THCS  đạt trường tiên tiến, đạt danh hiu trường chun Xanh- Sch- Đẹp- An toàn trong năm 2018. Trường Tiu hc duy trì trường đạt chun Quc gia mc độ II, trường chun xanh- Sch- Đẹp- An toàn; Trường Mm non đạt danh hiu  trường tiên tiến .

5. Hoàn thành mc tiêu xây dng NTM bn vng và phát trin:

10/10 xóm thm định li đạt xóm NTM bn vng và phát trin. Trin khai có hiu qu phong trào sáng hóa đường giao thông nông thôn; các xóm đầu tư lp đặt thêm 73 ct đin đúc riêng bit và 55 ct đin típ. 2 tuyến đường được công nhn tuyến đường hoa kiu mu ca huyn (trong đó có 1 tuyến là mt trong 13 tuyến ca huyn được gn bin công trình chào mng 130 năm thành lp huyn Hi Hu). Nhân dân đóng góp  tng kinh phí hơn 2 t đồng xây dng các công trình NTM. T l BHYT đạt  89,36 % (cao nht t trước đến nay).

6. Tp trung mi ngun lc đầu tư xây dng cơ bn:

Xây dng hoàn thành và đưa vào s dng 7 phòng hc trường Tiu hc vi s kinh phí 3,6 t đồng. Đầu tư  xây dng 8 tuyến đường phc v cho sn xut và dân sinh. Xây dng nâng cp sân bóng chuyn xóm 3 vi kinh phí trên 100 triu đồng.

7. Đổi mi trong hot động ca MTTQ và các đoàn th:

T chc thành công Đại hi hi Nông dân xã. MTTQ và các đoàn th có chương trình c th tham gia đảm nhn các tiêu chí xây dng NTM bn vng và phát trin. Xếp loi thi đua MTTQ xếp th nht toàn huyn; Hi LHPN, hi CCB, đoàn thanh niên xếp trong tp xut sc ca huyn.

8. Thc hin ci cách hành chính:

Tp trung ch đạo đẩy mnh thc hin ci cách hành chính, nâng cao cht lượng công tác tiếp dân. Thc hin “Cán b chuyên cn, nhân dân đồng thun”. Đa s cán b, công chc thường xuyên khai thác, s dng phn mm qun lý điu hành trên h thng. Cng thông tin đin t ca xã hot động có hiu qu. Lp đặt h thng giao ban trc tuyến vi s kinh phí trên 100 triu đồng. T chc ly phiếu tín nhim 8 chc danh do HĐND bu gia nhim k đạt kết qu, trong đó lãnh đạo ch cht HĐND- UBND đạt s phiếu tín nhim cao xp x 100%.

9. Xây dng Đảng, Chính quyn TSVM:

Xếp loi thi đua Đảng b, Chính quyn đạt TSVM. Cán b và nhân dân xã HI Chính được UBND huyn tng giy khen đơn v xut sc xếp th 3 toàn huyn vi 3 lĩnh vc xếp th nht toàn huyn đó là MTTQ xếp th nht; Lĩnh vc tài chính- Ngân sách xếp th nht và Quân s đạt thi đua quyết thng xếp th nht.

Tin liên quan
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 847
  • Tất cả: 122609
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Chính
Địa chỉ : UBND xã Hải Chính - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaichinh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Mạnh Lân - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang