Giấy mời: Về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ tư) HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 224

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ HẢI CHÍNH

 


Số: 04/GM - HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 


     Hải Chính, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

 

GIẤY MỜI

 

 

                  Kính gửi - Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hải Hậu

                                     -   25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

                                                                         

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Hướng dẫn số 19/HĐND-VP ngày 04/11/2021 của Thường trực HĐND huyện Hải Hậu, về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ tư) HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Được sự thống nhất chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ. Thường trực HĐND xã Hải Chính tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ tư) HĐND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thời gian: Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021. (Làm việc từ 7h 30).

Địa điểm: Tại hội trường nhà Văn hóa xã Hải Chính.

Thường trực HĐND xã trân trọng kính mời ông (Bà) về dự kỳ họp đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

                                                                

                                                   TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

                                                                                        CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                  Nguyễn Mạnh Lân

 
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 928
  • Tất cả: 122690
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Chính
Địa chỉ : UBND xã Hải Chính - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaichinh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Mạnh Lân - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang