Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở xã Hải Chính anh hùng
Lượt xem: 762

Hư­­ởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” do Chính phủ và UBND tỉnh phát động,  Kế hoạch của UBND Huyện Hải Hậu, các Nghị quyết của Đảng ủy; Kế hoạch của UBND xã về triển khai chương trình xây dựng NTM xã Hải Chính giai đoạn 2010-2015.  Đảng ủy-UBND xã, Ban chỉ đạo XD.NTM của xã  đã triển khai đồng bộ, từng bước xây dựng NTM theo lộ trình bước đi cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đã xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch 4 vùng sản xuất đó là:  vùng nuôi trồng thuỷ sản, vùng trồng màu, vùng tiểu thủ công nghiệp và vùng sản xuất muối.  Tuyên truyền vận động nhân dân, làm thay đổi nhận thức của người dân về quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch các vùng sản xuất. Tổ chức hướng dẫn để nhân dân có đơn đăng ký vào các vùng sản xuất phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng hộ gia đình.  Với tinh thần công khai dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân là người thụ hưởng”, mọi công việc đều được bàn bạc công khai xuống từng cơ sở xóm . Qua triển khai, bà con nhân dân rất phấn khởi hưởng ứng cao phương án dồn điền đổi thửa, dịch chuyển các vùng sản xuất theo quy hoạch, vì đã đem lại lợi ích thiết thực cho chính đời sống của bà con nhân dân.

Song song với công tác dồn điền đổi thửa, dịch chuyển ruộng đất theo quy hoạch đã triển khai các xóm xây dựng quy hoạch, nâng cấp đường giao thông nông thôn, hệ thống mương tiêu thoát nước của xóm, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng trong khu dân cư. Trong  3 năm (2011-2013) cán bộ và nhân dân trong toàn xã đã tập trung các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM với tổng kinh phí ước 112,9 tỷ đồng.

Cùng với nội dung phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập,  đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, Chỉ sau 3 năm vùng quy hoạch NTTS đã chuyển đổi được hơn 50 ha từ ruộng muối; hơn 80 hộ gia đình, 178 lao động đã đầu tư áp dụng các quy trình kỹ thuật để nuôi tôm công nghiệp, năm 2011, 2012 đều đã cho thu nhập rất cao, có những ao đầm cho sản lượng gần 10 tấn/ha. Năm 2013-2014-2015 tuy thời tiết không thuận lợi và một số ao đầm bị dịch bệnh nhưng năng suất bình quân cũng đạt 7,5 tấn/ha, giá trị thu nhập trung bình đạt 300 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân của lao động NTTS đạt 84 triệu/1LĐ.

Chuyển đổi 50 ha sản xuất muối đã giải phóng 500 lao động từ nghề muối chuyển sang NTTS và các ngành nghề khác, nhiều mô hình kinh tế mới đã xuất hiện như trồng nấm, phát triển các tổ hợp mộc, xây dựng, cơ khí nhôm kính,  Inox, xưởng may công nghiệp tại xã…Tính đến nay, chỉ sau hơn 3 năm xây dựng NTM, trên địa bàn xã đã chuyển và phát triển thêm 973 việc làm mới (Chiếm 30%/Tổng số lao động toàn xã). Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực: Với  tổng số 3.045 lao động, sản xuất muối chỉ còn 820 lao động chiếm 27% (Năm 2010 là 46%); Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản 400 lao động (gần 16%);Các nghề Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 1.400 lao động: (45,7%); Nghề khác khoảng 9%. lao động có việc làm thường xuyên chiếm 95%. Lao động chuyển dịch tích cực, ngành nghề đa dạng, sản xuất phát triển, đưa thu nhập người dân năm 2013 đạt 29,3 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ ngh của xã giảm xuống còn 2,99%. Các nội dung trong tiêu chí xây dựng NTM cũng được triển khai thực hiện đồng bộ như ; phát triển giáo dục đào tạo , phát triển y tế, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, công tác vệ sinh môi trường, công tác ANTT, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.. được triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Các ban ngành đoàn thể  tích cực vào cuộc, tuyên truyền vận động Đoàn viên hội viên hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng các việc làm hành động cụ thể, như MTTQ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; hội CCB là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nâng cấp đường giao thông nông thôn; Hội Nông dân với đề án khảo sát xây dựng làng nghề, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo. Hội phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường, dân số KHHGĐ, XD gia đình NTM; Đoàn thanh niên với đề án “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm” và thanh niên với công tác ANTT ở cơ sở.

Với tinh thần công khai dân chủ, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng cao của nhân dân, bộ mặt nông thôn Hải Chính đã từng ngày thay đổi, mang diện mạo mới, sức sống mới. Từ những kết quả đã đạt được, qua thẩm định năm 2013 xã Hải Chính đã được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia Nông thôn mới.

Để duy trì và giữ vững danh hiệu xã Nông thôn mới, thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM bền vững và phát triển” do Huyện ủy- UBND Huyện phát động, Đảng uỷ- UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp  nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới. Phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM bền vững và phát triển” tới các ban ngành đoàn thể, hội đồng các xóm. Triển khai cho các ban ngành đoàn thể đăng ký công trình, phần việc đảm nhận xây dựng BTM bền vững và phát triển. Đảng uỷ ra Nghị quyết chuyên đề số 62-NQ/ĐU về tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM . UBND xã  xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện tốt các tiêu chí như đề án thực hiện tiêu chí về công tác VSMT, các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất trong các vùng chuyển đổi sản xuất theo quy hoạch như hỗ trợ mỗi giếng khoan nước ngọt tại khu quy hoạch trồng màu ngoài đồng là 1000.000đ/1 giếng; hỗ trợ xây dựng bể khí Bioga trong chăn nuôi là 3000.000 đ/1chiếc.  Đề ra các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác giáo dục, có cơ chế hỗ trợ học sinh tốt nghiệp lớp 9 dự thi vào các trường THPT, GDTX và học nghề (hỗ trợ sách giáo khoa và miễn toàn bộ các khoản đóng góp xây dựng NTM cho các em học sinh theo học tại các trường THPT-GDTX và học nghề), đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục triển khai vận động nhân dân mua BHYT tự nguyện;  vận động xã hội hoá mua sắm cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động Nhà văn hoá xóm, xây dựng gia đình Văn hoá, xóm văn hoá, đẩy mạnh các hoạt động VHVN-TDTT tạo đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh cho người dân. Phát động toàn dân chỉnh trang khuôn viên gia đình, thực hiện tốt công tác VSMT trong khu dân cư với phuwiowng châm “Sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ ra đường” , xây dựng cảnh quan môI trường Xanh- Sạch- Đẹp. Trong đó tất cả các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, cán bộ từ xã đến xóm phải là người tiên phong đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong  phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”  với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, huy động sức mạnh của toàn dân. Với cách làm sáng tạo, lộ trình bước đi cụ thể, đảng uỷ- UBND xã đã từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả tạo tinh thần thi đua sôi nổi giữa các ban ngành đoàn thể, các xóm trong triển khai thực hiện. Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường của người dân Hải Chính anh hùng, Hải Chính quyết tâm duy trì và giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới,  làm cho sản xuất phát triển, cuộc sống sung túc, môi trường sạch sẽ, làng xã văn minh. Xây dựng quê hương Hải Chính ngày càng giàu đẹp.

                                              Ngày 07 tháng 11 năm 2016

                                            Trần Thị Điệp- Cán bộ VH-TT
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 899
  • Tất cả: 122661
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Chính
Địa chỉ : UBND xã Hải Chính - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaichinh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Mạnh Lân - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang